Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU Olsztyn
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W OLSZTYNIE

ppłk mgr Mariusz SZTORC
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OLSZTYNIE
obejmuje powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto Olsztyn

10-702 Olsztyn,
ul. Warszawska 96
tel. 261 32-26-50
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane