Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU Lidzbark Warm.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ppłk Mariusz WITKOWSKI
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
obejmuje powiaty: bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski

11-100 Lidzbark Warmiński,
ul. Spółdzielców 24
tel. 261 31-74-65
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane