Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

Od 2010 r. wprowadzono nowy rodzaj czynnej służby wojskowej pełnionej ochotniczo tzw.
 "służby przygotowawczej".

Zasadniczym zadaniem realizacji służby przygotowawczej jest:

 1. Umożliwienie obywatelom ochotniczego spełnienia obowiązku służby wojskowej.
 2. Gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.
 3. Umożliwienie studentom przeszkolenia wojskowego odbywanego ochotniczo w trakcie studiów.

Do służby przygotowawczej mogą być powoływani ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (po stawieniu się do kwalifikacji wojskowej) jak i też osoby nie podlegające obowiązkowi odbycia służby wojskowej np. kobiety. Warunkiem przyjęcia jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, określony wiek, zdolność do czynnej służby wojskowej, niekaralność za przestępstwa umyślne, odpowiednie wykształcenie. Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej ma wymiar niezbędny do objęcia stanowisk w poszczególnych korpusach kadry i korpusach osobowych. Okres szkolenia będzie również zróżnicowany w zależności od korpusu.

Miejsce szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej:

 1. Uczelnie wojskowe - na potrzeby szkolenia korpusu oficerów (szkolenie podchorążych):

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
  • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
  • Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
  • Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
   
 2. Szkoły podoficerskie - na potrzeby szkolenia korpusu podoficerów (szkolenie kadetów):

  • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;
  • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
  • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.
   
 3. Ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe - na potrzeby szkolenia korpusu szeregowych (szkolenie elewów):

 Ośrodki szkolenia:

 • Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu;
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu;
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu;
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie;
 • Centrum Szkolenia Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach;
 • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu;
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu;
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie;
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce;
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.

Dla potrzeb szkolenia korpusu szeregowych, w zależności od potrzeb typowane mogą być również inne jednostki wojskowe.

Czas trwania szkolenia przygotowawczego:

 1. Żołnierze kształcący się na oficera - do 6 miesięcy.
 2. Żołnierze kształcący się na podoficera - do 5 miesięcy.
 3. Żołnierze kształcący się na szeregowego - do 4 miesięcy.

Wymagane wykształcenie:

 1. Co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. Co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. Co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Istnieje możliwość pełnienia służby przygotowawczej w kilku okresach. To forma adresowana wyłącznie do studentów szkół wyższych, którzy mogliby odbywać służbę przygotowawczą w 3 okresach  w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Przy tym pierwszy okres trwałby najdłużej i wynosił do 3 miesięcy.
Dodatkowy warunek powołania studenta stanowiłoby zaliczenie określonego roku studiów stwierdzone na podstawie indeksu studenta lub zawiadomienia rektora szkoły wyższej.
W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości zależnej od korpusu ( szkoleni na oficerów ok. 1500 PLN, na podoficerów ok. 1000 PLN i na szeregowych ok. 750 PLN).

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa do wojskowego komendanta uzupełnień wniosek.

Więcej o służbie przygotowawczej

 

 • USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016.1534 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2015.449).
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane