Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 

 

 

SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE


płk Tomasz CIECHACKI

Płk Tomasz Ciechacki w 1995 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Zawodową służbę wojskową pełnił od 1995 r. w 16 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sekcji operacyjnej i szefa sztabu batalionu. W roku 2005 rozpoczął studia wyższe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie i dowodzenie, a następnie w 2006 r. podyplomowe studia operacyjno – taktyczne. Po ukończeniu nauki został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Zarządzie Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego WP. Następnie zajmował stanowiska specjalisty wydziału operacyjnego, szefa wydziału planowania operacyjnego i zastępcy szefa oddziału operacyjnego w Inspektoracie Wsparcia SZ.

W latach 2011 – 2012 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zespołu OMTL w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu. Po powrocie do kraju, w latach 2013 – 2015 był zastępcą szefa – szefem wydziału w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, od 1 grudnia 2016 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.


ZASTĘPCA SZEFA - SZEF WYDZIAŁU OPERACYJNEGO


ppłk dypl. Tomasz KALEMBA

Ppłk Tomasz Kalemba jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Bezpośrednio po promocji w 1989 roku został skierowany do pełnienia służby w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu na stanowisku dowódcy plutonu zmechanizowanego. Po przeformowaniu pułku w 2 Brygadę Zmechanizowaną zajmował stanowisko dowódcy kompanii. W 1996 roku rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej na kierunku dowódczo - sztabowym. Po ukończeniu akademii kontynuował służbę wojskową w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w oddziale operacyjnym na stanowisku starszego oficera operacyjnego.

W 2001 roku po sformowaniu 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy zajmował stanowisko specjalisty w Oddziale Planowania Operacyjnego. Od 2003 roku pełni służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie na stanowisku szefa wydziału operacyjnego. W latach 2005 - 2006 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Libanie na stanowisku szefa sztabu - zastępcy dowódcy kontyngentu. Od października 2011 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa - szefa wydziału w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie.

Żonaty, jedna córka. Zainteresowania: stare motocykle.


SZEF WYDZIAŁU MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ

ppłk Sylwester TABAKA
tel. 261321857


 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane