Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
e-PUAP

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to portal, na którym jednostki administracji publicznej mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną, natomiast obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy.

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi)przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują Państwo tutaj.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 • Pismo ogólne do podmiotu publicznego (identyfikator podmiotu: WSzW_Olsztyn)
 • Pismo ogólne do urzędu
 • Skargi, wnioski, zapytania do urzęduInformujemy, że na stronach Wojskowych Komend Uzupełnień pojawiły się linki do nowych funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:

 1. Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą.
 2. Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu ksiązeczki wojskowej.
 3. Wnioskowanie o wykonanie obowiązków w ramach narodowych Sił Rezerwowych.
 4. Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane