Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Aktualne akty prawne można pobrać na stronie: Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane