WSzW Olsztyn BIP
Organizacje proobronne. Klasy mundurowe.
Piątek, 19 października 2018 r.

Organizacje proobronne. Klasy mundurowe.Wykaz szkół prowadzących klasy mundurowe (województwo: warmińsko-mazurskie):

 
 


Szkoły rekomendowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie do udziału w programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych:

 

Od 1 września 2017 r. ''pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych'' objęto niżej podane szkoły:

 

Pozostałe szkoły z klasami wojskowymi (lub mieszanymi) w rejonie administrowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie: