WSzW Olsztyn BIP
Wojska Obrony Terytorialnej
Sobota, 22 września 2018 r.
Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.Pod adresem https://terytorialsi.wp.mil.pl/ dostępna jest oficjalna strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej.Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:
tel.: 261 321 550, 261 321 885, 261 320 008