WSzW Olsztyn BIP
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚROD. WOJSKOWEGO
Piątek, 19 października 2018 r.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA WOJSKOWEGO

 

 

Wojskowa Pracownia Psychologiczna organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb środowiska wojskowego z różnych obszarów i dziedzin psychologii. Tematyka dotychczas przeprowadzonych szkoleń dotyczyła m.in. komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania jednostki w sytuacjach kryzysowych, konfliktów, samobójstw. Potrzebę szkolenia należy zgłosić pisemnie do Kierownika WPPsych.

WPPsych prowadzi badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników wojska.