WSzW Olsztyn BIP
BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Piątek, 19 października 2018 r.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

 

 

Wojskowe Pracownie Psychologiczne prowadzą badania psychologiczne:
 • kandydatów do Służby Przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych;
 • kandydatów do uczelni wojskowych;
 • żołnierzy zawodowych wykonujących obowiązki na stanowisku kierowcy;
 • badania pracowników OWC;
 • inne badania z zakresu medycyny pracy.

Informacje dla kandydatów:

 • Badanie rozpoczyna się o godz. 8.00
 • Badanie trwa ok. 2-3 godzin.
 • W dniu badania należy być w dobrej kondycji psychofizycznej (kandydat powinien być wypoczęty, zdrowy, najedzony). Jeżeli jest inaczej należy zgłosić fakt niedyspozycji psychologowi prowadzącemu badanie. Istnieje możliwość zmiany terminu badania.
 • Na badanie należy przynieść skierowanie na badania, dowód osobisty, prawo jazdy (badanie kierowców) okulary.
 • Badani powinni parkować samochód na parkingu przeznaczonym dla interesantów.
 • Na badanie nie należy przychodzić z osobami towarzyszącymi (na terenie WPPsych mogą przebywać tylko osoby ze skierowaniem).

Zakres badań:

Osoby zgłaszające chęć pełnienia czynnej oraz zawodowej służby wojskowej, a także kandydaci do szkolnictwa wojskowego przechodzą badania psychologiczne w których ocenia się sfery:

 • sprawności intelektualnej;
 • cech osobowości;
 • dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
 • sprawności psychomotorycznej.

Odwołania:

Kandydat ma możliwość złożenia odwołania od treści orzeczenia do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Gdańsku poprzez Kierownika Wojskowej Pracowni Psychologicznej w ciągu 14 dni od dnia wydania orzeczenia.