WSzW Olsztyn BIP
ZASIĘG TERYTORIALNY, PERSONEL
Piątek, 19 października 2018 r.
Na terenie administrowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie działają:

  • Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie;
  • Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Elblągu;
  • Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Ełku;

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie obejmuje zasięgiem działania:

  1. obszar powiatów: nidzickiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego oraz miasta Olsztyn,
  2. obszar powiatów: działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego,
  3. obszar powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego.

Adres:
ul. Warszawska 96
10-703 Olsztyn
Tel.: 261 323472

 

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30


Personel:

Kierownik - mgr Marzena ZAHORSKA, tel. 261 323 470

Starszy specjalista psycholog - mgr Joanna STUPIENKO, tel. 261 323 457

Specjalista psycholog - mgr Edyta SKUPIŃSKA, tel. 261 323 458

Specjalista psycholog - mgr Kamil WILCZYŃSKI, tel. 261 323 459

Referent - mgr Jacek KAMROWSKI, tel. 261 323 473


Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Elblągu obejmuje zasięgiem działania powiaty:

  • braniewski, malborski i elbląski oraz miasto Elbląg.

Adres:
ul. Królewiecka 169
82-300 Elbląg
Tel. 261 312 417

 

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00


Personel:

Kierownik - mgr Alina BIELSKA, tel. 261 312 418 (fax)

Starszy specjalista psycholog - mgr Waldemar CZERSKI, tel. 261 312 345

Starszy specjalista psycholog - mgr Tomasz KUDLAK, tel. 261 312 345

Specjalista psycholog /pełnomocnik ds.OIN - mgr Emilia JASIŃSKA-GODZISZ, tel.261 312 345

Referent - mgr Piotr WINNICKI, tel. 261 312 417


Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Ełku obejmuje zasięgiem działania:

  1. obszar powiatów: ełckiego, oleckiego i piskiego,
  2. obszar powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego,
  3. obszar powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki.

Adres:
ul. Kościuszki 28
19-300 Ełk
Tel. 261 332 905

 

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00


Personel:

Kierownik- mgr Edmund NOWACKI, tel. 261 332 905

Specjalista psycholog- mgr Ewa KAWIŃSKA, tel. 261 332 905

Referent - mgr Wiesław KAWIŃSKI, tel. 261 332 905.