WSzW Olsztyn BIP
WKU Ełk
Sobota, 22 września 2018 r.
KOMENDANT
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W EŁKU

ppłk mgr inż. Ryszard WIŚNIEWSKI
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W EŁKU
obejmuje powiaty: ełcki, olecki i piski

19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30
tel. 261 33-22-10