WSzW Olsztyn BIP
WKU Ostróda
Piątek, 19 października 2018 r.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W OSTRÓDZIE

ppłk Adam BASAK
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OSTRÓDZIE
obejmuje powiaty: działdowski, iławski,
nowomiejski i ostródzki


14-100 Ostróda,
ul. Czarnieckiego 28
tel. 261 32-65-70