WSzW Olsztyn BIP
WKU Olsztyn
Czwartek, 19 października 2017 r.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W OLSZTYNIE

ppłk mgr Mariusz SZTORC
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OLSZTYNIE
obejmuje powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto Olsztyn

10-702 Olsztyn,
ul. Warszawska 96
tel. 261 32-26-50