WSzW Olsztyn BIP
WKU Lidzbark W.
Wtorek, 17 lipca 2018 r.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ppłk Mariusz WITKOWSKI
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

obejmuje powiaty: bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski

11-100 Lidzbark Warmiński,
ul. Spółdzielców 24
tel. 261 31-74-65