WSzW Olsztyn BIP
WKU Giżycko
Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 r.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W GIŻYCKU

ppłk Tomasz KOPROWSKI
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GIŻYCKU
obejmuje powiaty: gizycki, gołdapski, mrągowski i węgorzewski

11-500 Giżycko,
ul. Moniuszki 7
tel. 261 33-55-73