WSzW Olsztyn BIP
kto jest kim
Środa, 26 października 2016 r.

 

SZEF WSzW OLSZTYN

płk dypl. mgr Andrzej SZCZOŁEK

 

 

Urodził się 3 lipca 1958r. w Gołdapi, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące.

Wykształcenie:
- wojskowe:
1977-1981 Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich
1987-1989 Akademia Tyłów i Transportu
1996 - Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej
2001 - Podyplomowe Studia w zakresie mobilizacji i pokojowego uzupełniania wojsk - w Akademii Obrony Narodowej
Kształcił się językowo w Kanadzie, odbył praktykę w SHAPE Belgia.
- cywilne:
1991-1992 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Przebieg służby:


W latach 1981 - 1994 służył w 1 Batalionie Szturmowym - Dziwnów, 10 Składnicy Sprzętu Lotniczo -Technicznego - Warszawa, dowództwie 3 Brygady Rakietowej WLiOP - Warszawa, dowództwie 1 Korpusu Obrony Powietrznej WLiOP - na stanowiskach logistycznych.
W latach 1995 -2010 pełnił służbę w Sztabie Generalnym WP na stanowiskach związanych z planowaniem operacyjnym i mobilizacyjnym w: Zarządzie Ekonomiczno-Finansowym, Zarządzie Operacyjno-Strategicznym, Generalnym Zarządzie Operacyjnym - P3 i Zarządzie Planowania Operacyjnego - P3.

Odznaczony: brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Służbę Wojskową, brązowym, srebrnym, złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, brązowym srebrnym, złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

 

Członek:

  • Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie,
  • Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z ramienia służb mundurowych,
  • Rady Przyjaciół Harcerstwa Warmii i Mazur,
  • Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Żonaty, troje dzieci. Zainteresowania: sport, literatura wojenno-historyczna, konie.


 

ZASTĘPCA SZEFA - SZEF WYDZIAŁU OPERACYJNEGO

ppłk dypl. Tomasz KALEMBA

 

 

Ppłk Tomasz Kalemba jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Bezpośrednio po promocji w 1989 roku został skierowany do pełnienia służby w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu na stanowisku dowódcy plutonu zmechanizowanego. Po przeformowaniu pułku w 2 Brygadę Zmechanizowaną zajmował stanowisko dowódcy kompanii. W 1996 roku rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej na kierunku dowódczo - sztabowym. Po ukończeniu akademii kontynuował służbę wojskową w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w oddziale operacyjnym na stanowisku starszego oficera operacyjnego.

W 2001 roku po sformowaniu 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy zajmował stanowisko specjalisty w Oddziale Planowania Operacyjnego. Od 2003 roku pełni służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie na stanowisku szefa wydziału operacyjnego. W latach 2005 - 2006 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Libanie na stanowisku szefa sztabu - zastępcy dowódcy kontyngentu. Od października 2011 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa - szefa wydziału w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie.

Żonaty, jedna córka. Zainteresowania: stare motocykle.


     
SZEF WYDZIAŁU MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ

ppłk Dariusz BOJARSKI
tel. 261321857
SZEF
SEKCJI KADR

mjr Mirosław MORAWSKI
tel. 261322014
SZEF SEKCJI
ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

mjr Arkadiusz ADAMOWICZ
tel. 261321924
     
   
 SPECJALISTA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr inż. Izabela SURAWSKA
tel. 261321848
PEŁNOMOCNIK SZEFA
DS. OIN

mgr Ryszard KRUCZYŃSKI
tel. 261321847
RADCA
PRAWNY

mgr Jacek GUZIUR
tel. 261321843
     
     
OFICER
PRASOWY

mjr Jacek WIELICZKO
tel. 261322008