WSzW Olsztyn BIP
kto jest kim
Niedziela, 20 maja 2018 r.

 

 

SZEF

WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

płk Tomasz CIECHACKI

 

Płk Tomasz Ciechacki w 1995 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

 

Zawodową służbę wojskową pełnił od 1995 r. w 16 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sekcji operacyjnej i szefa sztabu batalionu. W roku 2005 rozpoczął studia wyższe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie i dowodzenie, a następnie w 2006 r. podyplomowe studia operacyjno – taktyczne. Po ukończeniu nauki został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Zarządzie Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego WP. Następnie zajmował stanowiska specjalisty wydziału operacyjnego, szefa wydziału planowania operacyjnego i zastępcy szefa oddziału operacyjnego w Inspektoracie Wsparcia SZ.

 

W latach 2011 – 2012 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zespołu OMTL w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu. Po powrocie do kraju, w latach 2013 – 2015 był zastępcą szefa – szefem wydziału w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, od 1 grudnia 2016 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.


 

 

 

ZASTĘPCA SZEFA - SZEF WYDZIAŁU OPERACYJNEGO

ppłk dypl. Tomasz KALEMBA

 

 

Ppłk Tomasz Kalemba jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Bezpośrednio po promocji w 1989 roku został skierowany do pełnienia służby w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu na stanowisku dowódcy plutonu zmechanizowanego. Po przeformowaniu pułku w 2 Brygadę Zmechanizowaną zajmował stanowisko dowódcy kompanii. W 1996 roku rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej na kierunku dowódczo - sztabowym. Po ukończeniu akademii kontynuował służbę wojskową w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w oddziale operacyjnym na stanowisku starszego oficera operacyjnego.

W 2001 roku po sformowaniu 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy zajmował stanowisko specjalisty w Oddziale Planowania Operacyjnego. Od 2003 roku pełni służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie na stanowisku szefa wydziału operacyjnego. W latach 2005 - 2006 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Libanie na stanowisku szefa sztabu - zastępcy dowódcy kontyngentu. Od października 2011 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa - szefa wydziału w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie.

Żonaty, jedna córka. Zainteresowania: stare motocykle.


     
SZEF WYDZIAŁU MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ

ppłk Sylwester TABAKA
tel. 261321857
SZEF
SEKCJI KADR

mjr Mirosław MORAWSKI
tel. 261322014
SZEF SEKCJI
ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

mjr Arkadiusz ADAMOWICZ
tel. 261321924
     
   
 SPECJALISTA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Malwina WALAT
tel. 261321848
PEŁNOMOCNIK SZEFA
DS. OIN

mgr Ryszard KRUCZYŃSKI
tel. 261321847
RADCA
PRAWNY

mgr Jacek GUZIUR
tel. 261321843
     
     
OFICER
PRASOWY

mjr Jacek WIELICZKO
tel. 261322008